Sobiborski Park Krajobrazowy

Sobiborski Park Krajobrazowy powstał na terenie województwa lubelskiego i został utworzony w roku 1983 w marcu. W Parku tym znajdują się liczne torfowiska oraz śródleśne jeziora, z dominujących tam drzew można wymienić sosny, brzozy oraz olsze.

 

Park obejmuje także sześć rezerwatów przyrody, między innymi Rezerwat przyrody Magazyn, Rezerwat przyrody Małoziemce czy też Rezerwat przyrody Jezioro Orchowe. W Parku żyją takie stworzenia, jak żółwie błotne, orliki krzykliwe, bociany czarne, bieliki, cietrzewie, gągoły, bąki zwyczajne oraz perkozy dwuczuby, znajduje się tam również przeszło sto zbiorowisk roślinnych, w tym 55 niezmiernie rzadkich a także 44 gatunki znajdujące się obecnie pod ochroną.